تهران,قطع اینترنت,اینترنت,اینترنت موبایل,قطع اینترنت تهران,

به گزارش صافی به نقل از کانال تلگرامی روزنامه نگاری جدید؛ اینترنت موبایل در بخش های زیادی از تهران قطع شده است.

SafiNews Agency

شنبه 25 آبان 1398 - 19:41 بازدید : 6 شناسه پست : 434

قطع اینترنت موبایل در بخش‌های زیادی از تهران

قطع اینترنت موبایل در بخش‌های زیادی از تهران

به گزارش صافی به نقل از کانال تلگرامی روزنامه نگاری جدید؛ اینترنت موبایل در بخش های زیادی از تهران قطع شده است.

قطع اینترنت