شورای امنیت ملی,شخنگوی دولت,علی ربعی,طرح لغو تحریم ها,تحریم,مصوبات مجلس,

شورای امنیت ملی,شخنگوی دولت,علی ربعی,طرح لغو تحریم ها,تحریم,مصوبات مجلس,

SafiNews Agency

سه شنبه 18 آذر 1399 - 12:45 شناسه خبر: 4179 بازدید : 156 توسط:

واکنش دولت به اطلاعیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره مصوبه مجلس

واکنش دولت به اطلاعیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره مصوبه مجلس

صافی نیوز / سخنگوی دولت در نشست خبری به اطلاعیه دبیخانه شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه مجلس واکنش نشان داد و با بیان اینکه تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند یا دیدگاههای آنها در نظر گرفته نشده است، گفت: براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می شد و آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است.

به گزارش صافی به نقل از ایسنا، سخنگوی دولت در نشست خبری به اطلاعیه دبیخانه شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه مجلس واکنش نشان داد و با بیان اینکه تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند یا دیدگاههای آنها در نظر گرفته نشده است، گفت: براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می شد و آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می کرد. ضمنا رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی  امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی ، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و  وزیر خارجه هم می گوید تعاملی نداشته است . 

مهمترین بخش اظهارات علی ربیعی به شرح زیر است:
واکنش به اطلاعیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها"
* حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم ، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می گذارد دولت باید طرف مشورت قرار می گرفت. 
* برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و  تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می دهند.
* اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجامم یگرفت.
* دولت به این روند تاکید داشت و مسئله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است.
* با طرح این سخن، ناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص  دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد.
* آنچه که براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته ام،  دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رییس شورا است. 
* حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها را به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
* ورودی های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رییس جمهور ارجاع می شود یا مصوباتی که به موجبآن دبیرخانه در زمینه ای مسئولیت می یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.
* دراطلاعیه دبیرخانه هم آمده است : حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشستهای شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند.
* شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.
* در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است.
* تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند یا دیدگاههای آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می شد.
* آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می کرد.
* سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این گونه موارد که بنابر بر مصوبه ، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می شود وظیفه می یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند.
*رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی  امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی ، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و  وزیر خارجه هم می گوید تعاملی نداشته است . 
* در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.
* مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی کند. چطور ممکن است که دبیرخانه ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی هست به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند. 
* به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود انجام دهند.

لایحه بودجه 1400
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور و با نگاهی به آینده نزدیک در تلاش برای بهبود آینده بهتر شکل گرفته است.
* تلاش دولت بر این بوده که منابع و درآمد های پیش بینی شده  کاملا واقعی باشند.
* مصارف اجتناب ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه غیرضروری نیز افزایش نیابد.
* لایحه بودجه کل کشور در سال آینده، ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است (با احتساب ارقام دوبار منظور شده) که در مقایسه با بودجه کل امسال، ۲۰ درصد رشد داشته است. 
* لایحه بودجه شامل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است.
* یکی از مهمترین دستاوردهای لایحه بودجه سال آینده، کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه جاری است.
* در بودجه‌جاری سال آینده، بیش از میزان فروش نفت در دوران قبل از تحریم، فروش نفت دیده نشده است.
* حفظ ارزش پول ملی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است.
* به‌رغم برخی توصیه‌ها مبنی بر افزایش نرخ تسعیر ارز که در زمان تنظیم بودجه مطرح بود، دولت به منظور تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری ازکاهش قدرت خرید مردم و اجتناب از آثار تورمی آن، حاضر به انجام این کار نشد.
* واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، با ارز ۴۲۰۰ تومان حفظ شده است اما پیش بینی شده است  در صورت محرز شدن آثار منفی حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به آثار تورمی اصلاح نرخ ترجیحی تسعیر ارز، اصلاح نرخ ارز ترجیحی به نرخ ETS  (نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) انجام و صددرصد درآمد ناشی از این اصلاح برای معیشت و سلامت مردم مصرف شود.
ویژگی‌های مهم لایحه بودجه 1400
* مقابله با فقر مطلق و تاکید  بر معیشت مردم و دنبال کردن سیاستهای حمایتی
* حمایت جدی از حوزه بهداشت، درمان و سلامت و مقابله فعالانه با آثار ناشی از شیوع کرونا
* حمایت از تولید و گسترش اشتغال به خصوص خرد، کوچک و متوسط
* تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی و زیربنایی خصوصاً در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه‌های ریلی حومه شهرها،آزاد راه ها و قطارهای شهری، بهداشت و درمان، آب و کشاورزی و توسعه صنعتی و معدنی 
* اصلاح ساختاری با نگاه به افزایش درآمدهای پایدار، ایجاد شفافیت، کارآیی هزینه ها و اصلاحات نهادی
* حمایت از صادرات غیرنفتی با تاکید بر مبادلات با کشورهای همسایه
* تقویت و توسعه سامانه ها و خدمات دولت الکترونیک
* تقویت زیرساخت ها و تجهیزات آموزش مجازی در راستای آموزش فراگیر و از راه دور با هدف ارتقا شاخص‌های آموزشی در مناطق محروم و تقویت آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای 
* تمرکززدایی در امور بودجه استان‌ها و اعطای اختیارات به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و توجه به ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در توزیع اعتبارات استانی.
پاسخ به ابهامات درباره لایحه بودجه 1400
*تولید و فروش نفت مساله ای منفی نیست، ما باید نفت را صادر کنیم و فروش نفت به منظور توسعه کشور، وابسته کردن جهان به ایران و حضور در بازارهای بین المللی مهم است و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که درآمد ناشی از فروش نفت را در بودجه جاری هزینه نکنیم و درآمدهای حاصل از آن را برای رفاه مردم، تقویت، نگهداشت و توسعه زیربناها و زیرساختهای کشور که مورد استفاده نسل‌های آینده نیز می‌باشد، به کار بگیریم.
* تصمیم بنیادی دولت این است که نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت اجتماعی از زندگی مردم مصرف شود.
* ابهام بعدی در خصوص عدالت و توجه به محرومین است.
* قابل ذکر است حفظ معادل ۸ هزار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی  با ارز ۴۲۰۰تومانی در این راستا بوده است.
* دولت در این زمینه اندیشیده است که این یارانه به جامعه هدف خود برسد و بدون عوارض منفی و ایجاد رانت، مردم از آن بهره
ببرند.
* افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان
* پیش‌بینی اعتبار معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق از طریق پرداخت مستمری و یارانه نگهداری به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به تعداد سه میلیون و دویست و چهل هزار خانوار با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال جاری
* رشد ۱۰۹ درصدی اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
* پیش‌بینی اعتبار معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر
* استمرار پرداخت‌های یارانه نقدی خانوار (۴۲ هزار میلیارد تومان) و پرداخت کمک معیشتی (۳۱ هزار میلیارد تومان) از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آتی
* احتساب بیمه درمان رایگان ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق سازمان بیمه سلامت ایران و پرداخت حق بیمه آن توسط دولت 
* رشد ۶۴ درصدی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران (۱۸۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۹۵۰۰ میلیارد تومان)
* پیش‌بینی اعتبار بابت پرداخت بخشی از حق بیمه بازنشستگی اقشار خاص از جمله زنان سرپرست خانوار،‌ رانندگان، قالیبافان، باربران و خادمان مساجد (تعداد ۲ میلیون نفر)
* پیش‌بینی اعتباری معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان (۳۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته)
* پیش‌بینی اعتباری معادل ۱۴۲۰ میلیارد تومان بابت پرداخت مستمری به ۱۰۰هزار رزمنده معسر (۳۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته)
* با افزایش فروش نفت، برنامه‌های حفظ اشتغال، اشتغال‌زایی جدید و حمایت از مشاغل کوچک پیگیری خواهد شد. گسترش سلامت و کاهش هزینه‌های مردم پیش‌بینی شده است و ۳۰ درصد از آحاد جامعه برق و گاز رایگان دریافت خواهند کرد.
* در خصوص اصلاح ساختار بودجه قابل تاکید است آن بخش از برنامه‌های اصلاح ساختار که قابلیت اجرا در سال آینده را دارند در دو بخش «درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصادی» و «کارایی هزینه‌ها و شفافیت و چابک‌سازی دولت» به شرح زیر در لایحه بودجه منظور شده است:
* الزام به شناسایی و ثبت کل اموال دولت در سامانه واحد و مولدسازی دارایی های دولت با پیش بینی سازوکارهای آن در لایحه دولت
* ایجاد امکان فروش اموال دولت در قالب ETF و مردمی ‌سازی اقتصاد
* الزام به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
* استفاده از سازوکار اعتبارات اسنادی در فروش سوخت و خوراک پتروشمی‌ها
* تنوع در روش های تامین مالی دولت با انواع روش های استفاده از بازار سرمایه و هم‌افزایی بازارهای پولی و مالی با اجرایی شدن و تقویت عملیات بازار باز
* تامین ۲۸۵۰ میلیارد تومان برای توسعه جامع حدنگار (کاداستر) جهت اتمام کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی کشور، اراضی دولتی و اراضی کشاورزی
* شفاف‌سازی و ساماندهی پرداخت‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی
* اجرای برنامه پرداخت به ذینفع نهایی
* پیاده‌سازی برنامه شناسه واحد دریافت و پرداخت در خزانه
* توسعه دولت الکترونیک در گردش وجوه و پرداخت و تخصیص الکترونیک
* اجرای نظام کدینگ واحد بصورت اتصال سامانه‌های سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت مدیریت یکپارچه مالی دولت
* اجرای برنامه اسناد الکترونیکی مالی دولت
* در خصوص رقم پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی قابل ذکر است این رقم با توجه به ظرفیت‌های قانونی و پایه‌های مالیاتی موجود و شرایط  فعلی کسب و کارها پیش‌بینی شده است. بدیهی است در صورت هرگونه اصلاح قوانین مالیاتی از جمله اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش پایه‌های مالیاتی، لغو قوانین مربوطه درخصوص اعطای معافیت‌های مالیاتی و اجرایی شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده افزایش خواهد یافت.
* در پایان ضمن تشکر از توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولت انتظار دارد در بررسی لایحه بودجه به نحوی عمل شود که درآمدهای غیرقابل وصول اضافه نشود.
آخرین وضعیت بیماری کرونا 
* مصوبات چند هفته اخیر ستاد ملی نقش بسزایی در کاهش بروز مرگ و میر داشته است.
*  کاهش حدود ۲۰ درصدی بستری و مرگ و میر در اثر تدابیر انجام شده، با تلاش های کادر درمان و همراهی مردم بدست آمده است. روند نزولی در اکثر استانهای کشور شروع شده ولی در استانهای شمالی گلستان، گیلان، مازندران، اردبیل و قزوین هنوز شیب نزولی شروع نشده یا کمتر از میانگین کشوری است. سیر بیماری در تهران، نزولی ولی شکننده است.
* میزان رعایت پروتکل ها توسط مردم به بیش از ۸۵ درصد رسیده است، و در حال حاضر ۶۴ شهر قرمز، ۲۷۸ شهر نارنجی و ۱۰۶ شهر زرد رنگ داریم.
* اقدامات نظارتی و اعمالی نیروی انتظامی در دو هفته گذشته بسیار موثر و مفید واقع شده است که قابل تقدیر می باشد.
* اعمال نظارت و جریمه و پلمپ توسط نیروی انتظامی کاملا تشدید شده است و آثار آن کاملا مشهود است.
* در اثر کاهش ترددها، تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی نیز کاهش یافته است.
* انجام محدودیت هوشمند بسیار تاثیرگذار بوده و ادامه خواهد یافت. محدودیت های ۹ شب تا ۴ صبح هم در ارزیابی های انجام شده اثربخش بوده است و نیاز است در شهرهای قرمز و نارنجی این طرح ادامه یابد.
* نکته اصلی مورد تاکید رعایت شدید پروتکل هاست و اجتناب از غفلت در مورد بیماری
* وضعیت فعلی شکننده است. همکاری مردم و مراعاتها در چند مرحله اثرگذاری دارد: ۱- کاهش شیوع بیماری به صورت معمولی صورت گیرد ۲- بستری در بیمارستان کم می شود و این باعث می شود که خدمت رسانی به بیماران بدحال بیشتر انجام شده و باعث کمتر شدن مرگ و میر بیماران شده و امکان زنده ماندن بیماران بیشتر می شود.
*  اجرای طرح شهید سلیمانی بسیار زیاد بر قطع زنجیره شیوع اثر خواهد داشت. افرادی که تستشان مثبت اعلام می شود هم وظیفه فردی خودشان هست و هم وظیفه عمومی و دستگاههای نظارتی جامعه است که این افراد را قرنطینه کنند و توصیه اکید داریم افراد نزدیک به این مبتلایان مناسب است خود را قرنطینه نمایند. 
* توصیه می کنیم افرادی که با یک ربع به فاصله کمتر از دو متر با فردی که تستش مثبت شده ارتباط داشته اند خود را قرنطینه کنند که زنجیره انتقال ویروس را سریعتر بتوانیم قطع کنیم.
* تاکنون با رصد بیماران کرونا مثبت تاکنون از ورود ۴۶۰۰ نفر به هواپیما، قطار، اتوبوس، اسنپ و ... ممنوعیت به عمل آمده است.
* بیشترین نگرانی ما در خصوص دوره همی ها خانوادگی در مراسم شب یلداست که امیدواریم مردم با رعایت پروتکل ها بهداشتی و عدم حضور در دورهمی های خانوادگی به قطع زنجیره ویروس کرونا کمک کنند.
 آخرین وضعیت حمایت های دولت از آسیب دیدگان کرونا
* دولت در برنامه ریزی های خود در مورد حمایت از واحدهای که عمدتا خدماتی هستند و هم شاغلین کار از دست داده و اقشاری که فاقد درآمد ثابت بوده اند و یا دارای درآمد کم بوده اند اقداماتی را درنظر گرفت.
* در جهت حمایت از بنگاهها برای حفظ مشاغل مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان وام اختصاص یافته است و همچنین حمایتی هایی مانند تعویق و تقسیط مالیاتی و سایر عوارض تعیین شده است. 
* برای حمایت از افراد بیکار شده بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته  است. 
* برای حمایت از اقشار هدف وام یک میلیون تومانی دوم، تاکنون به ۴.۵ نیم میلیون خانوار که درخواست داشتند پرداخت شده است.
* گمان می رود تعداد زیادی از افراد از این وام مطلع نشده باشند مقرر شد به این افراد از سوی دولت پیامک ارسال شود و در صورت تایید وام آنها نیز پرداخت شود.
* برنامه کمک معیشتی نیز مصوبه ستاد ملی کرونا بوده و برای ۴ ماه پیش بینی شده است و مربوط به سال آینده نیست. و مقرر است که از ماه آذر نیز پرداخت شود.
* جامعه هدف افراد آسیب دیده از کرونا بیش از ۳۴ میلیون نفر خواهد بود. 
* همچنین به علت محدودیت منابع و عدم امکان تحقق منابع پیش بینی شده در مصوبه مجلس و به منظور همراهی و هماهنگی برای رسیدگی به مردم، جلساتی بین دستگاههای مسئول در دولت و مجلس برگزار شده است و این جلسات ادامه دارد. مساله اصلی ما محل تعیین منابع بود امیدواریم بتوانیم با منابع موجود ترکیبی از دو طرح را اجرایی کنیم.
موضع تهران در خصوص اظهارات برخی مقامات خارجی برای توافق بهتر با ایران
* به زبان ساده بازگشت به شرایط ۲۸ اردیبهشت ۹۷ یا ۱۸ می ۲۰۱۸ یعنی همان روزی که آمریکا به انجام تعهداتش خاتمه داد. ما انتظار داریم که آمریکا با همان سرعتی که ترامپ چنین کاری را انجام داد و البته بدون هیچگونه پیش شرطی تمام روندهای مخرب طی شده را معکوس کند. دولت بعدی آمریکا به خوبی می داند که چه کارهایی را برای جلب اطمینان ایران باید انجام بدهد و از چه اقدامات زیانباری که می تواند به دیپلماسی آسیب بزند، خودداری کند.  
* تا پیش از بازگشت آمریکا به نقطه ای که خود را از انجام تعهداتش جدا کرد، امکان بررسی مذاکرات تازه ای اساسا وجود ندارد.
اعلام تمایل ژاپن و کشور های عرب حوزه خلیج فارس برای  حضور و مذاکرات جدید برجام
* ما بطورکلی از نقش آفرینی بیشتر ژاپن به عنوان یک کشور دوست و شریک مهم در مسائل بین المللی استقبال می کنیم. 
* مذاکرات برجام از دیدگاه ما تمام شده و قرار نیست مذاکرات تازه ای انجام بگیرد که نیازی به تجدید ساختار مذاکرات وجود داشته باشد. امروز تنها مساله باقی مانده، بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان مطابق توافق انجام گرفته است و این موضوع پیچیده ای نیست.
 نظر دولت در خصوص متناسب سازی  حقوق کارگران با تورم 
* فکر میکنم سوال دارای گزاره های نامرتبط است. آنچه در قانون بودجه تصویب شده برای حقوق کارمندان دولت است و نه کارگران. اساسا دولت در خصوص حقوق کارگران در لایحه بودجه تصمیمی نمی گیرد. 
* افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان براساس پیش بینی تورم سال آینده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است.
* اعتبار پرداخت حقوق در سال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی علاوه بر ۲۵ درصد افزایش حقوق، افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
* در زمینه حوزه سلامت نیز مقرر شده  ۵۳ هزار نفر استخدام شود و فوق العاده ویژه حوزه سلامت ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
* همچنین همسازی سازی بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۹۹ انجام شده که از ۸۵ هزار اعتبار به ۱۴۵ هزار میلیارد رسیده است که ۷۰ درصد رشد داشته است.
* قطعا دولت به شیوه های مختلفی به دنبال کاهش فشار از دوش حقوق بگیران ثابت است. اما حقوق کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار بوده که معمولا اسفندماه با سه جانبه گرایی کارگران، کارفرما و دولت تصویب شده و ارتباطی با بودجه دولت ندارد.
 آخرین وضعیت شناسایی عوامل ترور شهید فخری زاده
* تا آنجایی که اطلاع دارم موضوع توسط وزارت اطلاعات در حال  پیگیری است و بررسی سرنخ‌ها و ابعاد ماجرا همچنان ادامه دارد.
*  با روشن تر شدن ابعاد این حادثه تروریستی وزارت اطلاعات قطعا اطلاع رسانی های لازم را انجام خواهد داد.
ابراز نگرانی تروئیکای اروپا از نصب سانتریفیوژها در نطنز
* اقدام ایران برای نصب ۵۰۰ سانتیفیوژ در نطنز از مدت ها قبل و در راستای کاهش متوازن تعهدات به دلیل خروج آمریکا از برجام پیش بینی شده بود.
* سانتریفیوژهای نصب شده از نسل IR2M بوده و ۵ تا ۶سو ظرفیت دارند که نسبت به IR1 حدود ۶ برابر توان غنی سازی بیشتری دارد.
* آنچه ایران انجام داده در چارچوب گامهای ۵ گانه کاهش تعهدات برجامی بوده و این موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گزارش شده و نصب این نسل از سانتریفیوژها تحت نظارت آژانس می باشد.
* در خصوص سانتریفیوژها دو نکته را باید اضافه کنیم: اول اینکه این اقدامات در چارچوب برجام و حقوق مندرج در آن برای طرفین انجام می گیرد. 
* ثانیاً همانطور که بارها گفته ایم تمام اقدامات ما برگشت پذیرند و هر زمان که آمریکا به تعهداتش برگشت، به سرعت به وضعیتی که در برجام توافق کرده ایم باز خواهیم گشت.

انتهای پیام/


منبع: ایسنا

 

تبلیغات اختصاصی

 

 

تبلیغات

 

تبلیغات اختصاصی