سازمان ملل متحد,سازمان ملل,ایران,اینترنت,قطعی اینترنت,اینترنت ملی,اعتراضات به گرانی بنزین,

به گزارش صافی به نقل از ایلنا، سازمان ملل خواهان پایان محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران شد. به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد به قطعی اینترنت در ایران واکنش نشان داد و خواهان برقراری مجدد اینترنت در ایران و احترام به حق آزادی بیان در ایران شد. انتهای پیام/

SafiNews Agency

سه شنبه 28 آبان 1398 - 15:41 بازدید : 28 شناسه پست : 477

واکنش سازمان ملل به قطعی اینترنت در ایران

واکنش سازمان ملل به قطعی اینترنت در ایران

به گزارش صافی به نقل از ایلنا، سازمان ملل خواهان پایان محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران شد.

به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد به قطعی اینترنت در ایران واکنش نشان داد و خواهان برقراری مجدد اینترنت در ایران و احترام به حق آزادی بیان در ایران شد.

انتهای پیام/