برنامه درسی,شبکه 4,شبکه آموزش,

برنامه درسی,شبکه 4,شبکه آموزش,

SafiNews Agency

دوشنبه 26 اسفند 1398 - 23:1 بازدید : 126 توسط:

کلاس‌های درسی تلویزیون در سه‌شنبه ۲۷ اسفند

کلاس‌های درسی تلویزیون در سه‌شنبه ۲۷ اسفند

صافی نیوز/ پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه از شبکه آموزش و شبکه ۴ همچنان ادامه دارد. در شبکه آموزش، دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول به همراه درس‌های رشته‌های تجربی و ریاضی تدریس می‌شود. شبکه چهار هم به رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی و حرفه‌ای اختصاص دارد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه ۴ در روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ازساعت۸ صبح تا ٨:٣٠ درس علوم تجربی پایه ۷

ساعت ۸:٣٠ تا ٩صبح زبان انگلیسی پایه ۸

ساعت٩ تا۹:٣٠درس ریاضی پایه ۹

ساعت ۹:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه ۹

دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:٠۵ تا١٠:۴٠ کتاب قرآن و فارسی پایه اول

از ساعت ۱٠:۴۵ تا١١:٢٠کتاب فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ۱١:٢۵تا١٢ کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠ کتاب قرآن و هدیه‌ها پایه چهارم

از ساعت ١٢:۵٠ تا ١٣:٢٠ کتاب فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا ١٣:۵٠ کتاب مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠ تا ١۵:٠۵درس ریاضی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی وریاضی فیزیک

ساعت۱۵:٠۵تا ١۵:٣٠ درس نگارش ۱ پایه۱۰ تمام رشته‌ها

ساعت۱۵:۳۰تا ١۵:۵۵ درس فیزیک ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت١۵:۵۵تا ١۶:٢٠ درس ریاضی۲ پایه یازدهم رشته‌های تجربی

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵ درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته‌های تجربی و ریاضی

ساعت۱۶:۴۵تا١٧:١٠ درس انسان و محیط‌زیست پایه ۱۱ تمامی رشته‌ها

ساعت۲۲الی ۲٢:٢۵ درس ریاضی (آمارواحتمال) پایه۱۱

ساعت۲۲:۲۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و معارف اسلامی:

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس دین وزندگی ۱پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰تا۹صبح.درس تاریخ ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا۹:۳۰درس اخلاق اسلامی ۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۹:۳۰تا۱۰ درس اصول عقاید۲پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰:درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

رشته‌های فنی حرفه‌ای وکار دانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب دانش فنی پایه. پایه۱۰ پودمان۴رشته شبکه ونرم‌افزار رایانه شاخه فنی حرفه‌ای

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب نقشه‌کشی فنی پایه۱۰ شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت۱۳تا۱۳:۲۵کتاب ریاضی۱پایه۱۰ پودمان۴ شاخه فنی‌حرفه‌ای

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴کتاب عناصروجزئیات رشته نقشه‌کشی معماری پایه۱۱شاخه فنی حرفه‌ای

انتهای پیام/

 

تبلیغات