صافی نیوز | تعرفه تبلیغات
90*728 َA1 - تبلیغات بنری هدر (صفحه اصلی)
1 ماه 40 هزار تومان سفارش و خرید
3 ماه 100 هزار تومان سفارش و خرید
6 ماه 200 هزار تومان سفارش و خرید
12 ماه 400 هزار تومان سفارش و خرید
بیشتر از 1 سال توافقی تماس بگیرید
90*728 A2 - تبلیغات بنری هدر (صفحات داخلی)
1 ماه 20 هزار تومان سفارش و خرید
3 ماه 50 هزار تومان سفارش و خرید
6 ماه 100 هزار تومان سفارش و خرید
12 ماه 200 هزار تومان سفارش و خرید
بیشتر از یک سال توافقی تماس بگیرید
250*300 A3- تبلیغات بنری در ستون ها (همه صفحات)
1 ماه 20 هزار تومان سفارش و خرید
3 ماه 50 هزار تومان سفارش و خرید
6 ماه 100 هزار تومان سفارش و خرید
12 ماه 200 هزار تومان سفارش و خرید
بیشتر از 1 سال توافقی تماس بگیرید
320*50 A4 - تبلیغات بنری در ستون ها (همه صفحات)
1 ماه 15 هزار تومان سفارش و خرید
3 ماه 30 هزار تومان سفارش و خرید
6 ماه 50 هزار تومان سفارش و خرید
12 ماه 100 هزار تومان سفارش و خرید
بیشتر از 1 سال توافقی تماس بگیرید
728*90 A5 - تبلیغات بنری زیر پست ها (صفحات داخلی)
1 ماه 20 هزار تومان سفارش و خرید
3 ماه 50 هزار تومان سفارش و خرید
6 ماه 100 هزار تومان سفارش و خرید
12 ماه 200 هزار تومان سفارش و خرید
بیشتر از یکسال توافقی تماس بگیرید
728*90 A6 - تبلیغات بنری زیر مطالب مرتبط پست ها (صفحات داخلی)
1 ماه 20 هزار تومان سفارش و خرید
3 ماه 50 هزار تومان سفارش و خرید
6 ماه 100 هزار تومان سفارش و خرید
12 ماه 200 هزار تومان سفارش و خرید
بیشتر از 1 سال توافقی تماس بگیرید
پیج اتوریتی 44 A7- تبلیغ متنی
1 ماه 10 هزار تومان سفارش و خرید
3 ماه 25 هزار تومان سفارش و خرید
6 ماه 40 هزار تومان سفارش و خرید
12 ماه 80 هزار تومان سفارش و خرید
بیشتر از یکسال توافقی تمس بگیرید
به طور دلخواه A8 - رپورتاژ آگهی
دائمی با 2 لینک 100 هزار تومان سفارش و خرید
دائمی با 3 لینک 120 هزار تومان سفارش و خرید
دائمی با 4 لینک 150 هزار تومان سفارش و خرید