زنجان

زنجان

SafiNews Agency

زنجان

پیشخوان اخبار

ثبت نام ۱۵هزار زنجانی در سامانه کارا
پنجشنبه 25 مهر 1398 - 0:41

ثبت نام ۱۵هزار زنجانی در سامانه کارا

صافی نیوز - مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان به ثبت‌نام در سامانه کارا اشاره کرد وگفت: بیش از ۱۵ هزار نفر زنجانی در سامانه کارا ثبت نام کردند.