محور مقاومت

محور مقاومت

SafiNews Agency

محور مقاومت

پیشخوان اخبار

جامعه جهانی ۸ بار اسرائیل را محکوم کرد
شنبه 25 آبان 1398 - 1:3

جامعه جهانی ۸ بار اسرائیل را محکوم کرد

صافی نیوز: کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب هشت قطعنامه، اقدامات رژیم صهیونیستی همچون نقض حقوق بشر فلسطینیان، محاصره غزه و تداوم شهرک سازی را محکوم کرد.