نظامی-دفاعی-امنیتی

نظامی-دفاعی-امنیتی

SafiNews Agency

نظامی-دفاعی-امنیتی

پیشخوان اخبار

انتقاد سرلشکر جعفری از عملکرد دولت
یکشنبه 26 آبان 1398 - 0:6

انتقاد سرلشکر جعفری از عملکرد دولت

صافی نیوز: سرلشکر جعفری با انتقاد از گرانی قیمت بنزین توسط دولت، گفت: دولت‌مردان با روش غلط و بی‌تدبیری خود مردم را به اعتراض وامی‌دارند و به آشوبگران فرصت سوءاستفاده می‌دهد.