جنایت,قتل,بدبینی,سوءظن,عروسی,نوعروس,

جنایت,قتل,بدبینی,سوءظن,عروسی,نوعروس,

SafiNews Agency

سوءظن

پیشخوان اخبار

جنایت داماد در بدبینی به نوعروس بی گناه
دوشنبه 09 دي 1398 - 5:46

جنایت داماد در بدبینی به نوعروس بی گناه

صافی نیوز: مرد جوان که دوست صمیمی اش را با ظن رابطه پنهانی با همسرش کشته و با پرداخت دیه از قصاص رهایی یافته بود، دیروز پای میز محاکمه ایستاد و ابراز پشیمانی کرد.